images: ECAD - ang dating daan ang dating daan debate 2017